Dialogi on asenne

Ajat ovat synkät, empatiavaje ja dialoginpuutos uhkaavat kärjistyä ja kroonistua. Mikä lääkkeeksi? Puhuminen väkisin?

Kreikan kielessä dia tarkoittaa jonkin kautta tai lävitse ja logos sanan merkitystä. Dia-logos on täten merkityksen virtaamista keskustelijoiden läpi. Ajatuksia huuhtovaa, asenteita ravistavaa ymmärrystä.

Totuutta ja sen tulkintaa tutkineen saksalaisen filosofin, Hans-Georg Gadamerin, mukaan rakentavassa keskustelussa saavutettu yhteisymmärrys ei ole ainoastaan oman näkemyksen esittelyä vaan askel kohti yhteisyyttä. Se muuttaa ihmistä.

Näin ajatellen dialogi on paljon enemmän kuin se, mitä siksi usein kutsutaan.

Dialogia ei ole pinnallinen, ulkoa opeteltu, vanhoja “totuuksia” toistava retoriikka. Ei liioin kiivas väittely, näytösluonteinen debatti tai kohtelias vuoropuhelu, jossa kukaan ei aseta itseään alttiiksi millekään.

Hyvässä keskustelussa tapahtuva kohtaaminen merkitsee toisen kunnioittamista, vilpitöntä ajatustenvaihtoa, empatiaa sekä syvälle pyrkivää ymmärrystä.

Päästäkseen näin pitkälle keskustelu edellyttää osallistujilta uskallusta. Lisäksi tarvitaan kehittyneitä dialogitaitoja eli kykyä käsitellä tunteitaan, kykyä kuunnella ja puhua, kykyä sietää jännitteitä, kykyä paljastaa oma vajavaisuutensa sekä kykyä nähdä asioiden merkityssuhteita.

Tässä järjestyksessä.

Hyvä keskustelija osaa reflektoida ja kuunnella – mutta sekään ei yksinään riitä.

Muutoksen mahdollisuuden hyväksyvä ajatustenvaihto edellyttää onnistuakseen paitsi dialogitaitoja myös aikaa, rauhaa, keskinäistä arvostusta ja näiden kautta syntyvää turvallisuudentunnetta. On oltava varmuus siitä, että tulee kuulluksi eikä lähtökohtaisesti kyseenalaistetuksi.

Dialogin tulee lähteä keskustelijoiden omasta halusta eli perustua vapaaehtoisuudelle.

Väkisin puhuminen ei auta ketään eikä muuta mitään.

Dialogi on vaikeaa, mutta välttämätöntä. Ilman sitä ihmisten voi olla tukalaa elää yhdessä – demokratia ei toimi eikä tasa-arvo toteudu.

Jos halutaan muuttaa suurta ihmisjoukkoa koskevia asioita, dialogia tarvitaan ennen ja jälkeen päätöksenteon, vaikka lopulliset päätökset tekisikin yksi ihminen tai rajattu joukko.

Päätöksiä voi tietysti tehdä myös nopeasti ja muita kuulematta. Silloin saattaa kuitenkin käydä niin, että valintojaan joutuu vaihtamaan tai jälkiään korjaamaan. Hintana on luottamus.

Tehdäkseen hyviä päätöksiä luotettavat päättäjät tarvitsevat tietoa muiden näkemyksistä ja kokemuksista. Yksi ihminen ei voi tietää kaikkea.

Ymmärtääkseen eri osapuolia ja hahmottaakseen kokonaisuuksia päättäjän on käytävä dialogia niiden kanssa, jotka lopulta tekevät toivotun muutoksen.

Sitoutuakseen muutokseen ja toteuttaakseen sen tarkoituksenmukaisella tavalla ihmisten on saatava osallistua ainakin päätöksentekoa edeltävään keskusteluun. Dialogia on käytävä myös muutoksen toimeenpanovaiheessa, jotta mahdollisimman monella olisi yhteinen ymmärrys siitä, mitä tehdään, miten ja miksi.

Rakentavalla dialogilla on taipumus synnyttää paitsi ymmärrystä, sitoutumista ja luottamusta myös uusia ideoita ja uudenlaisia tekoja.

Uudenlainen ajattelu ja toiminta taas synnyttävät sisältöä uuteen dialogiin sekä – usein yrityksen ja erehdyksen kautta – kehitykseen.

_

Ympäristöönsä säteilevänä, yhteiskunnallisesti merkittävänä muutosvoimana tasa-arvoinen dialogi edellyttää keskustelijoilta kykyä luopua ainakin hetkeksi omista intresseistään, ennakkoluuloistaan ja agendoistaan. On otettava riski, omaksuttava avoin asenne, annettava itselleen mahdollisuus muuttaa mielipiteitään, jopa arvojaan.

Jos tässä jatkuvasti epäonnistutaan, tuloksena on entistä ahtaampia poteroita ja syvempiä ennakkoluuloja, turhautumista, kaunaa ja kiukkua.

Jos tässä onnistutaan, dialogi voi lisätä ymmärrystä keskusteltavana olevasta asiasta, keskustelun toisista osapuolista, usein itsestäkin. Se voi myös kasvattaa rohkeutta kohdata toisia ihmisiä, vahvistaa empatiakykyä sekä lujittaa uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiimme.

Ihan vain puhumalla.

 Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran viestintätoimisto Drama Queen Communicationsin blogissa 3. maaliskuuta 2016.

Avainsanat: , , , , , , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *