Mitä

Svartin maailmassa kulttuuri on erottamaton osa yhteiskuntaa. Se antaa rakennusaineita ajattelulle, identiteetille ja muistille, on keskeinen osa elämisen mieltä ja merkityksellisyyttä, ihmisen ja ajan ymmärtämistä, tuntemattoman kohtaamista, asioiden välisten suhteiden hahmottamista.

Kulttuuri kuuluu kaikille, sivistys hyödyttää kaikkia.

Taideyleisön kannattaisi avata mielensä erilaisille kokemuksille, taiteen tekijän taas luodata syvälle ja kurkottaa korkealle. Hetkeen pysähtymisessä on oma arvonsa. Hitaasta kehityksestä voi seurata jotain, mikä puhuttelee yli aikojen ja rajojen.

Laadun perusteleminen, tinkimättömän näkemyksen puolustaminen tai uuden vastaan ottaminen ei kuitenkaan ole aina helppoa. Svart auttaa asiakkaitaan ymmärtämään arvonsa, kirkastamaan osaamistaan sekä tuomaan esiin parhaat sisältönsä.